2.5.0

Údržba komínov, čistenie starých komínov, predaj komínovvých systémov